Latvijas Mākslas akadēmija

Vieta, kur daudzi latviešu talanti ir kļuvuši par profesionāliem māksliniekiem ir Latvijas Mākslas akadēmija. Tajā ir studējuši daudzi no izcilākajiem latviešu māksliniekiem, turklāt tā vēl joprojām darbojas un palīdz attīstīt latviešu un arī citu tautu mākslinieku talantus. Kopš Latvijas Mākslas akadēmijas atklāšanas tas ir bijis galvenais mākslas studiju centrs Latvijā.

Jau 1919. gadā tika izziņots, ka Latvijā tiks atklāta plaša proletāriskās mākslas darbnīca, kas pēc savas būtības ir mākslas akadēmija, bet tolaik tāds termins netika lietots. Tomēr darbu paredzētajā laikā tā neuzsāka. 1919. gada 20. augustā, pēc Vilhelma Purvīša ierosinājuma tika dibināta un 1921. gadā oficiāli atklāta Latvijas Mākslas akadēmija ar septiņām studiju meistardarbnīcām. Šīs meistardarbnīcas vadīja tādi ievērojami latviešu mākslinieki kā Vilhelms Purvītis, Trodors Zaļkalns, Jānis Roberts Tilbergs, Sigmunds Vidbergs, Aleksandrs Drēviņš, Valdemārs Tone, Teodors Zaļkalns u.c. Mainoties valsts politiskajiem režīmiem, akadēmijai vairākas reizes tika mainīts nosaukums un pārvalde. Arī programmas un pasnidzēji laika gaitā mainījās. Tikai 1988. gadā tika atjaunots iestādes vēsturiskais nosaukums – Latvijas Mākslas akadēmija.

Latvijas Mākslas akadēmija, jau kopš tās pirmsākumiem atrodas iespaidīgā 20. gadsimta sākuma arhitektūras piemineklī, kas atrodas Kalpaka bulvārī 13. Tās arhitekts ir Vilhelms Bokslafs. Ēka ir celta negotiskajā stilā un tā bija Rīgas Biržas komitejas pasūtījums, lai tajā ierīkotu komercskolu. Pasūtītājs pieprasīja, lai ēka tiku veidota tā saucamajās ķieģeļu gotikas formās, atspoguļojot Hanzas pilsētas vēsturiskās tradīcijas. Tā ir īpaši veidota, lai atbilstu visām tā laika izglītības iestādes vajadzībām, proti, tajā iekļautas klašu telpas, skolotāju dzīvokļi un Lielā zāle. Komercskola šajā ēkā darbojās no 1905. līdz 1915. gadam. Pēc tam tajā atradās Rīgas pilsētas vācu ģimnāzija un Rīgas pilsētas Olava komercskola. 1940. gadā ēka tika nodota Latvijas mākslas akadēmijai, kurā tā atrodas vēl joprojām.

Mūsdienās Latvijas Mākslas akadēmija ir autonoma augstākās izglītības iestāde. Skolas pārvalde pati var izvēlēties, kādas studiju programmas tajā tiks pārstāvētas un kāds būs to darbības virziens. Tajā iespējams iegūt augstāko mākslas izglītību, kas tiek atzīta visā Eiropā. Latvijas Mākslas akadēmijā tiek piedāvāts apgūst mākslas studijas piecās nodaļās, kuru pārziņā ir 15 apakšnodaļas. Vizuālās mākslas nodaļā ir iespējams apgūt glezniecību, grafiku un tekstilmākslu. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā iespējams apgūt tēlniecību keramiku un stikla mākslu. Dizaina nodaļā iespējams apgūt funkcionālo dizainu, metāla dizainu, vides mākslu un modes mākslu. Audio-vizuālās mākslas mediju nodaļā iespējams apgūt vizuālo komunikāciju, kustības, attēla un skaņas mākslu un scenogrāfiju. Mākslas zinātnes nodaļā iespējams apgūt vizuālās mākslas un kultūras vēsturi un teoriju un restaurāciju. Latvijas Mākslas akadēmija nodrošina bakalaura un maģistra akadēmiskās studijas, doktorantūras studijas, augstskolas profesionālās studijas un pētniecību vizuāli plastisko mākslu, dizaina, kultūras, mākslas teorijas un zinātņu nozarēs.

Latvijas mākslas akadēmijai ir arī viena filiāle. Tā ir Latgales filiāle, kas atrodas Rēzeknē, Baznīcas ielā 34A. Arī tajā ir iespējams iegūta augstāko izglītību, bet tikai tādās nodaļās kā vizuālā māksla un vizuāli plastiskā māksla. Filiāle tika izveidota jau 1990. gadā, lai sagatavotu māksliniekus Latgales reģionā, bet mūsdienās tajā studē cilvēki arī no citiem Latvijas reģioniem.