Latvijas Mākslinieku savienība

Māksla nevar attīstīties haotiski un nestrukturizēti. Lai mākslas nozare kopumā spētu attīstīties un pilnveidoties ir nepieciešama organizācija, kuru vada mākslas pazinēji. Latvijā ir ļoti daudzas organizācijas, kas saistītas ar mākslu, bet vislielākā un nozīmīgākā ir Latvijas Mākslinieku savienība.
Latvijas Mākslinieku savienība ir oficiāla sabiedriskā organizācija, kuras galvenais darbības virziens ir Latvijas vizuālās mākslas un mākslas zinātnes attīstība un veicināšana. Par šīs organizācijas dibināšanas gadu uzskata 1941. gadu, tomēr līdz 1990. gadam tā darbojās zem cita nosaukuma un arī tās organizatoriskā struktūra bija ievērojami atšķirīga. Šī organizācija ir izveidojusies, apvienojot Latvijas PSR Mākslinieku savienību, Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fondu un Latvijas Mākslinieku savienību.

Latvijas Mākslinieku savienībai ir vairāki mērķi. Svarīgākais no tiem ir veicināt mākslas un mākslas zinātnes attīstību un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā, bet vēl Latvijas Mākslinieku sabiedrība nodarbojas ar radošās brīvības un mākslinieku tiesību un interešu aizstāvību un sabiedrības izglītošanu vizuālo mākslu jomā. Latvijas Mākslinieku savienība ir bezpeļņas organizācija. Tas nozīmē, ka šīs organizācijas mērķis nav gūt peļņu, bet gan tikai sniegt labumu sabiedrībai.

Lai šos mērķus varētu sasniegt, Latvijas Mākslinieku savienība veic dažādus uzdevumus, piemēram, izvirza organizācijas pārstāvjus dažādās institūcijās, kur tiek izlemti jautājumi par mākslas un kultūras attīstību Latvijā, lai izteiktu organizācijas kopējo viedokli uz aizstāvētu organizācijas biedru un kopējās sabiedrības intereses. Vēl organizācija iesniedz ierosinājumus un likumprojektus dažādām institūcijām par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar mākslu un kultūru; organizē un realizē izstādes Latvijā un citās valstīs; uztur dažādus reģistrus, kas saistīti ar mākslu utt.

Latvijas Mākslinieku savienībā ir apvienojušies mākslinieki un mākslas zinātnieki, kuriem iepriekš minēto mērķu sasniegšana ir ļoti būtiska. Biedru saraksts ir ļoti garš un to pārstāv visdažādāko vizuālās mākslas nozaru pārstāvji. Šo nozaru vidū ir, piemēram, glezniecība, grafika, ilustrācija, floristika, fotomāksla, interjera dizains, keramika, kino, tēlniecība u.c. Latvijas Mākslinieku savienības valdē darbojas tēlnieks Igors Dobičins, gleznotāja Inga Brūvere, gleznotāja Madara Gulbis, grafiķe Kate Seržāne un grafiķe Inguna Irbe.

Latvijas Mākslinieku savienībā ir arī vairākas biedru apvienības, kā, piemēram, Latgales organizācija un organizācijas vairākās Latvijas pilsētās. Vēl Latvijas Mākslinieku savienībai ir četras struktūrvienības jeb apakš struktūras – Latvijas Mākslas savienības muzejs, Latvijas Mākslas savienības galerija, Latvijas Mākslinieku savienības starptautiskais mākslas un izglītības centrs Zvārtavas pilī un L. Katrai no šīm apakš struktūrām ir savi darbības virzieni mērķi un uzdevumi. Piemēram, Latvijas Mākslinieku savienības muzejā tiek glabāta ļoti nozīmīga mākslas darbu kolekcija un muzeja mērķi un uzdevumi galvenokārt ir saistīti tieši ar šīs kolekcijas uzglabāšanu un eksponēšanu. Latvijas Mākslas savienības galerija nodarbojas galvenokārt ar izstāžu rīkošanu, kas ir savienības biedru interesēs. Latvijas Mākslinieku savienības starptautiskais mākslas un izglītības centrs Zvārtavas pilī nodarbojas ar radošo izpausmju attīstību un pieejamību, gan arī jaunrades iespēju paplašināšanu. atvijas Mākslas savienības Radošais kvartāls „KOMBINĀTS MĀKSLA” arī nodarbojas ar radošo izpausmju attīstību un mākslas popularizēšanu sabiedrībā.

Latvijas Mākslinieku savienības un to apakš struktūru darbība ir devusi ļoti lielu ieguldījumu Latvijas mākslas attīstībā un popularizēšanā. Tās darbs ir būtisks, lai tiktu pārstāvētas mākslinieku intereses un ikvienam būtu iespēja baudīt augstas kvalitātes mākslu, ko ir radījuši latviešu mākslinieki.